Framtiden är jämställd

VÅRA TJÄNSTER

Vill ni anlita Järnvägskvinnor?

Järnvägskvinnor fungerar även som en rekryteringspool för arbetsgivare och uppdragsgivare och vi hjälper bland annat till att hitta LIA och praktikplatser för den som behöver hjälp. Vi kommer gärna ut till arbetsplatserna för att prata om jämställdhet.


Vi erbjuder tjänster inom fyra områden:


Mentorsprogram och coachning


Järnvägskvinnor erbjuder ett mentorsprogram med coacher och mentorer. Programmet lägger fokus på normmedvetenhet, värderingar, inkludering samt lagstiftade diskrimineringsgrunder med engagerade samtal och möten mellan mentor (en järnvägskvinna) och adept (en anställd på ert företag).

Employer branding och Rekrytering 


  • Bygga varumärke som en attraktiv arbetsgivare för Järnvägskvinnor
  • Skapa relationer med Järnvägskvinnors medlemmar
  • Rekrytera Järnvägskvinnor
  • Annonsering och informationsspridning i sociala medier

ADD MEN TO CHANGE


Tillsammans med företaget Add Gender erbjuder vi ett exklusivt program för män i ledande- eller chefsposition, ADD MEN TO CHANGE som vill lära sig om och jobba med jämställdhet och inkluderade ledarskap. Programmet löper över ett halvår med tre kunskapsintensiva och lärorika träffar samt ett studiebesök hos en verksamhet som framgångsrikt jobbar med jämställdhet.

Workshops och utbildning


Vi ökar medvetenhet och ger er konkreta verktyg

  • Härskartekniker
  • Inkluderande ledarskap
  • Fördomsfri rekrytering
  • Jämställdhet & Inkludering